Vnútorné svety

Andrea Boldišová

Reklama na zrkadlo

Katarína Acélová

Makrofotografia tela/ Sociologický

Zraniteľné médium