Galéria Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Galéria Ľudovíta Hlaváča (GĽH) bola založená v roku 2010 Katedrou umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave s grantovou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Galerijný priestor, ktorý je pomenovaný po známom slovenskom kunsthistorikovi, umožňuje študentom prezentovať a zviditeľniť svoju fotografickú tvorbu na akademickej pôde. Výstavná činnosť je zameraná najmä na súčasné výtvarné trendy a otvorenosť individualite vizuálneho prejavu autorov.

Okrem kolektívnych fotografických výstav študentov FMK UCM v Trnave sa v GĽH uskutočnili aj spoločné výstavy v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave alebo Súkromnou strednou školou dizajnu v Bratislave. GĽH organizuje pravidelné samostatné výstavy absolventov, doktorandov a študentov FMK.

Okrem výstavnej činnosti slúži GĽH ako polyfunkčný priestor na stretnutia a diskusie so zaujímavými osobnosťami z oblasti umenia a kultúry.

V roku 2021 oslavuje 10 rokov fungovania a pri tejto príležitosti prešla výrazným redizajnom. Novú vizuálnu identitu navrhla Natália Augustínová.

Scroll to Top