O galérii

Galéria Ľudovíta Hlaváča

Galéria Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Galéria Ľudovíta Hlaváča bola založená v roku 2010 katedrou umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave s grantovou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  Galerijný priestor, ktorý je pomenovaný po známom slovenskom kunsthistorikovi umožňuje študentom prezentovať a zviditeľniť svoju fotografickú tvorbu na akademickej pôde. Výstavná činnosť je zameraná najmä na súčasné výtvarné trendy a otvorenosť individualite vizuálneho prejavu autorov.

Mimo kolektívnych fotografických výstav študentov FMK UCM v Trnave sa v Galérii uskutočnili aj spoločné výstavy v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave alebo Súkromnou strednou školou dizajnu v Bratislave. Galéria Ľudovíta Hlaváča organizuje pravidelné samostatné výstavy absolventov, doktorandov a študentov FMK.

Okrem výstavnej činnosti slúži Galéria  ako polyfunkčný priestor na stretnutia a diskusie so zaujímavými osobnosťami z oblasti umenia a kultúry.

Scroll to Top