Kurátori

doc. MgA. Jozef Sedlák

 

doc. MgA. Jozef Sedlák

Vyštudoval odbor umeleckej fotografie na Filmovej fakulte Akadémii múzických umení v Prahe. Od roku 2006 je interným pedagógom na FMK UCM v Trnave, kde vyučuje predmet Reklamná fotografia a dizajn. V súčasnosti je vedúcim Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave a externým pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave. V rámci vedecko- výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej činnosti aj umeleckej, kurátorskej a výstavnej činnosti. Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko, Grécko, Francúzsko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA.

 

 

Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

Vyštudovala odbor Fotografia na Katedra fotografie a nových médií v Ateliéri fotografie a intermediálnych presahov prof. Ľuba Stacha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2012 je interným pedagógom na FMK UCM v Trnave, kde vyučuje predmety Seminár multimediálnej tvorby, Umenie v marketingovej komunikácii, Ateliér výtvarnej kultúry a spoluvedie Ateliér komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. Súčasne je externým pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení, Katedre fotografie a nových médií v Bratislave. V rámci vedecko- výskumného zamerania sa okrem pedagogickej činnosti venuje umeleckej, kurátorskej a výstavnej činnosti. Individuálne i kolektívne vystavovala nielen doma na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku.

 

 

Peter lančarič

Mgr. Peter Lančarič

Vyštudoval odbor masmediálne štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde v súčasnosti pôsobí ako interný doktorand. Na Katedre umeleckej komunikácie participuje na výučbe predmetov Reklamná fotografia a dizajn a Ateliér komunikácie v médiu fotografie. Vo svojej autorskej tvorbe sa venuje najmä otázkam súkromia, intimity a identity. Programovo spracúva problematiku digitalízacie média fotografie. V rámci vedecko- výskumného zamerania sa venuje umeleckej, kurátorskej, výstavnej a publikačnej činnosti. Pod vedením doc.MgA. Jozefa Sedláka pracuje na dizertačnej práci “Portrét ako forenzný, sociologický a intermediálny komunikát.”  Individuálne vystavoval najmä na Slovensku. Kolektívne vystavoval vo Francúzsku, Írsku a Srbsku.

Scroll to Top