doc. MgA. Jozef Sedlák

Vyštudoval odbor umeleckej fotografie na Filmovej fakulte Akadémii múzických umení v Prahe. Od roku 2006 je interným pedagógom na FMK UCM v Trnave, kde vyučuje predmet Reklamná fotografia a dizajn. V súčasnosti je vedúcim Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave a externým pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií v Bratislave. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej činnosti aj umeleckej, kurátorskej a výstavnej činnosti. Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko, Grécko, Francúzsko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA.

www.sedlakjozef.com

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Vyštudovala odbor fotografia na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2012 je interným pedagógom na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave, kde je spoluvedúcou Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a vedúcou Ateliéru výtvarnej kultúry, je členkou redakcie EJMAP. V rokoch 2012 – 2015 bola externým pedagógom Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členkou Združenia slovenských profesionálnych fotografov a členkou odborného poradného zboru NOC pre oblasť fotografie. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej činnosti aj umeleckej, kurátorskej, publikačnej a výstavnej činnosti. Individuálne a kolektívne vystavovala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku. Pravidelne hosťuje na pozvaných odborných prednáškach a konferenciách o fotografii doma i v zahraničí.

Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Je fotograf, ktorý sa okrem výtvarnej a reportážnej tvorby venuje aj pedagogickej a výskumnej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave. Vedie Ateliér úžitkovej fotografie. Ďalej na fakulte vyučuje fotografické praktiká a reklamnú fotografiu. Fotografiu považuje za hraničný fenomén. Vo výskumnej časti sa zaoberá rôznymi aspektmi fotografického portrétu. Pravidelne svoju tvorbu prezentuje na domácich, ale i zahraničných výstavách.

www.peterlancaric.com

Mgr. Eva Jonisová

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2019 je dennou doktorandkou na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave, kde asistuje pri pedagogickom procese praktických fotografických predmetov. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na médium fotografie, najmä dokumentárnu a konceptuálnu fotografiu, ako aj na základné tvorivé zložky tohto média – naráciu a znakovosť. Participovala na viacerých kolektívnych výstavách študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) v Galérii Ľudovíta Hlaváča, v Divadle Jána Palárika v Trnave či v Podolínci a Vyšných Ružbachoch.

Mgr. Kristián Pribila

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na fakulte pôsobí od roku 2019 ako denný doktorand na Katedre umeleckej komunikácie. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na mediálne násilie v subžánroch žurnalistickej a inscenovanej fotografie. Participoval na viacerých kolektívnych výstavách študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) a Kreatívno – experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA) v Galérii Ľudovíta Hlaváča, v Divadle Jána Palárika v Trnave, v Západnom krídle radnice mesta Trnava či v Spišskej novej Vsi a Revúcej.

Scroll to Top