Luminografia

 

“LUMINOGRAFIA

 

 Výstava prác študentov Katedry umeleckej komunikácie FMK v Trnave a študentov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave s názvom “LUMINOGRAFIA“ ponúka nahliadnuť do tvorivej dielne týchto dvoch škôl. Jedná sa o kombináciu dvoch projektov, a to projektu „KRESBA SVETLOM“, ktorý bol fotografickým workshopom na SSUŠD v Bratislave (pod pedagogickým vedením Jany Kirschnerovej) a z fotografického projektu “LUMINOGRAFIA“ na KUK FMK v Trnave (pod pedagogickým vedením Jozefa Sedláka). Obidva projekty vznikli vďaka podpore MK SR.

Inšpiráciou pre študentov boli prednášky Kamila Vargu, či Jozefa Sedláka o časti ich tvorby, v ktorej sa zaoberajú práve luminografiou a v nej témami ako zrodenie, smrť, viera, kontemplácia, vzťah medzi pohlaviami, ľudská konečnosť, meditácia či rôzne východné filozofie, duchovia a reinkarnácie, imaginatívne až snové absurdné kresby, samovražedné významy, zauzlené slová a situácie. Študenti marketingovej komunikácie i študenti fotografie a fotografického dizajnu tému luminografie poňali rôznorodo. Keďže luminografia je základnou fotografickou technikou vychádzajúcou práve z práce so svetlom, jej variabilita a hravosť umožnila vytvoriť kreatívne kompozície i obsahové interpretácie.

Kresba svetlom je podstatou fotografie a jej najzákladnejším vyjadrovacím prostriedkom, teda „svetlo“ sa stalo kľúčovým pojmom a prostriedkom v spracovaní jednotlivých študentov. Môžeme vidieť tvorivé posuny apropriácii na známe umelecké diela, ako napríklad Madona či Pieta, kde študenti luminografiu použili ako vizuálny prostriedok na dopovedanie príbehov, či potrhnutie dôležitosti scény. Osadenie parafráz do súčasného nekonkrétneho, nedefinovateľného a asexuálneho prostredia ich posúva do postmoderného vnímania ikonografie. Ale nie sú to len vizuálne posuny líniami svetiel, ale predovšetkým odkazy či kontexty súčasných mladých tvorcov. Spochybňovanie, irónia, kritika, estetika i cielená antiestetika, to všetko študenti vmiešali do obsahov svojich fotografii. Či už je to multiplikácia čiar vytvárajúca 3D asociácie kresieb z Altamíry, minimalistická práca s neónovými trubicami a základnými farbami odkazujúca na svetelné umenie Dana Flavina, naratívne a ponuré zábery samoty, schizofrenické a rozklad vyvolávajúce kompozície rúk a portrétov, intímne zmnožené zábery z kúpelne, exteriérové nočné tajomné zábery v krajine nikoho, až po EKG grafy a podobenstvá Sochy slobody.

Ak by som mala zhrňúť tieto tvorivé snahy, dôraz by som dala predovšetkým na aktuálnosť tém s akými študenti pracovali. Do istej miery poučení súčasnými fotografickými trendami, a do istej miery formou pokusov a omylov, si každý po tme kreslil svetlom, niekedy s prekvapivým estetickým výsledkom, inokedy dosiahli kontexty, ktoré prekračujú samotnú technologickú podstatu luminografie. Spolupráca týchto dvoch škôl je prvým a snáď i odrazovým bodom do budúcnosti.

Petra Cepková

 

Galéria k výstave:

 

 

Fotografie z vernisáže:

Comments

comments

Scroll to Top