Reklama na topánky

“Reklama na topánky – reklama na smrť (Hommage to Guy Bourdin)”

Výstava študentov predmetu Reklamná fotografia a dizajn a Ateliér komunikácie v médiu fotografie

 

 

 

Výstava Reklama na topánky – reklama na smrť (Hommage to Guy Bourdin)

Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave už štyri roky programovo prezentuje práce študentov, ktoré tematicky reflektujú súčasné prúdy a iniciatívy v médiu fotografie. Tak isto sa snaží na galerijnej pôde prepájať spoločnými projektami viaceré vysoké školy (výstava s názvom „Vnútorné svety“spoločný projekt workshopu študentov VŠVU v Bratislave a študentov FMK UCM v Trnave, 2013, výstava študentov ateliéru prof. Ľuba Stacha z VŠVU  zBratislavy, 2011).

Súčasná výstava Reklama na topánky – reklama na smrť (Hommage to Guy Bourdin),predstavuje aktuálne študentské výstupy Ateliéru komunikácie v médiu fotografie(AKMF) a predmetu Reklamná fotografia a dizajn na FMK UCM v Trnave. Ide o projekt pocty kultovému francúzskemu módnemu fotografovi Guy Louis Bourdinovi, ktorý bol odbornou obcou a historikmi umenia v druhej polovici 20. storočia považovaný za najvplyvnejšieho módneho a reklamného fotografa vo svete. Guy Bourdin svojím kontroverzným výskumom vizuálneho jazyka, dramatickými až brutálnymi gestami, obsahovými kontrastmi  a naratívnou silou príbehu, významovo mení a posúva konvencie a hranice reklamnej fotografie aj v súčasnosti.

Výstava voľne nadväzuje na iniciatívy druhej polovice 20. storočia vo výtvarnom umení, kde program pocty, citácií a apropriácií patril medzi frekventované umelecké koncepty. V prípade  „hommage“ (pocta) išlo o stratégie typické pre priame intervencie smerované k uznaniu –pocte autorovi a  privlastneniu si ikonických diel autorov. Tak isto sa zdôrazňoval prístup hľadajúci novú vizualitu, generujúci nové interpretačné platformy, nové možnosti nelineárneho spájania a reflexie umenia umením.

Študenti si vo svojich výstupoch prisvojujú koncept reklamy na topánky a reklamy na smrť a následne vytvárajú svoj vlastný autorský zámer. V prípade Bourdina to je jednoznačne protiklad objednávky na reklamu s prítomnosťou smrti, ktorý majú študenti dekódovať a ktorý primárne určuje interpretačné roviny témy. Vlastnú – personálnu interpretáciu opierajú študenti o autorský zámer, pričom majú uvažovať o nových pohľadoch, významoch a vizuálnych situáciách reklamy ako umeleckého procesu. V tomto smere zaujímavo reagujú Lucia Strečková, Zuzana Svorenčíková, Júlia Heldová, Ivana Viteková, Dušan Marko, Jakub Kovalík, Maria Schindlerová, Alžbeta Štálniková, Matúš Kalina, Gabriel Zajtko, Ivana Rebrová, Zuzana Tomášová, Eva Popluhárová, Michaela Hipšová, Barbora Hrinová, Gabriel Zajtko, Maroš Lukačišin, Patrik Repka, Matúš Gíč.

Tak ako na Bourdinových fotografiách, sublimujú na fotografiách študentov inscenované „mŕtve“ telá modeliek aranžované v rôznych kontextoch a hraničných situáciách reklamy na topánky (inscenovaná smrteľná nehoda, utopenie, kolaps partnerských vzťahov, osobná identita, bizardné až hororové situácie s kontextami predmetu topánok a modelky).

Výstava Študentov AKMF na FMK UCM v Trnave s názvom Reklama na topánky – reklama na smrť (Hommage to Guy Bourdin)hravou formou a prienikom do oblasti voľného umenia vyvoláva nielen silné emócie, ale aj očakávania a otázky po novom type inscenovanej, módnej a reklamnej fotografie.

Andrea Boldišová, Jozef Sedlák

 

Comments

comments

Scroll to Top