Zraniteľné médium 4

 

ZRANITEĽNÉ MÉDIUM / VULNERABLE MEDIUM no.IV

Veronika Procházková, Zuzana Puckovičová, Adriana Palkovičová, Dominika Sedláková, Sára Štepanovská, Simona Burianová, Michaela Radzová, Nikola Poláková, Veronika Mináriková, Františka Vozárová, Nikola Dobiášová, Patrícia Štibravá, Nikola Kolmanová, Jana Trošková, Pavlína Glasnáková, Zuzana Fekiačová

Výstava prác študentiek Ateliéru výtvarnej kultúry na FMK UCM prezentuje viacero rôznorodých tém z dvoch semestrov minulého akademického roka 2015/2016.

Prvým zadaním bola apropriácia známej maľby Réného Magritta s názvom The Son of Man/Syn človeka technikou asambláže na plátne. Túto všeobecne ľudskú tému autorky spracovali súčasnými výrazovými a obsahovými prostriedkami, či už ako asociácie na ikonickú filmovú postavu Batmana, kultový film Pulp Fiction/Historky z podsvetia, spracovali jeden z najvýraznejších fenoménov dnešnej doby – sociálnu sieť Facebook, alebo sa pohrávali s kritikou dnešného konzumného spôsobu života. Druhým neľahkým zadaním bola voľná parafráza filmového diela Antichrist od režiséra Larsa von Triera. Tu si techniku volili autorky ľubovoľne, pričom dokázali ťaživú atmosféru filmu spracovať naozaj symbolicky, inšpirované týmto skvelým filmovým dielom a jeho podobenstvami, ktoré sú mnohovýznamové a viacvrstvové. Témy Krajina za oknom sa ujali, síce technicky ťažšie, avšak o nič menej konceptuálne, za čo do istej miery môže predispozícia daným pohľadom z vlastného okna do krajiny, ako aj technika akvarelu. Ilustrácia kultovej knihy Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho opäť ponúkla uvoľnenie a priestor pre fantáziu, kde sa študentkám podarilo krásne a citlivo vystihnúť hlavnú myšlienku knihy o spolunáležitosti, dôvere, odvahe a zodpovednosti za naše činy. Technika perokresby im poskytla isté limity a obmedzenia, čo však ich výsledným prácam vôbec neuberá na kvalite. Koláž v duchu deformácii a kontextu na dielo Salvadora Dalího v sebe nesie posolstvo surrealistických a nelogických spájaní rôznorodých prvkov.

V letnom semestri nasledovala perokresba témy Hommage á Albín Brunovský, ktorá je Vám prezentovaná na naozaj krásnych a inšpiratívnych dielach autoriek, a musím povedať, že vytvorili originálne asociácie na Brunovského fantazijné diela. Výtvarná transformácia témy psychoanalýzy Sigmunda Freuda s názvom Sexualita/Libido bola určite jednou z veľkých výziev na realizáciu, rovnako ako aj ilustrácia textu Friedricha Nietzscheho Tak pravil Zarathustra. Obe témy však autorkám poskytli možnosť vizuálne bohatej transformácie kľúčových tém a ich etických hodnôt. Ďalej technikou krkváže premieňali krajinu i zátišia, akrylom na plátne premieňali vizuálne podobenstvá bájnej Babylonskej veže, a precízne zvládli realistickú kresebnú štúdiu Embrya.

Z môjho pohľadu môžeme opäť obdivovať nevyčerpateľnú mieru fantázie a kreativity v prezentovaných dielach študentiek, a zároveň verím, že tvorba samotná ich bude sprevádzať celým štúdiom v rovnakej, ak nie väčšej miere.

Petra Cepková

zranitelne-medium-4_lancaric_peter_-20

Comments

comments

Scroll to Top