Čhavóre, brána

Výstava s názvom „Čhávore brána“ prezentuje fotografie študentov a pedagógov, ktoré vznikli v rómskej obci Lomnička počas tvorivej dielne študentov predmetu Žurnalistická fotografia na FMK UCM v Trnave. Vernisáž sa uskutoční v stredu 9. 5. 2018 o 16.00 h. v Divadle Jána Palárika v Trnave. Výstavu uvedú Peter Lančarič a Jozef Sedlák. Súčasťou výstavného projektu je aj zbierka ošatenia.

Fotografický obraz sa pre nás stal metaforickou bránou, cez ktorú sme vstupovali (síce s určitými obavami) do sveta, ktorý sme sprostredkovane vnímali z médií, sociálnych sietí, či z arogantných príspevkov a billboardov politikov. „Študenti intuitívne reagovali na súčasné stereotypy v žurnalizme a v dokumentárnej fotografie. V množstve záberov sa objavili zábery s analytickou hodnotou, skúmajúce nielen povrch (fasády domov, ulicu, dvory, dizajn tváre detí a starých ľudí, záhrady, potok a pod.), ale aj vnútro problému – kontroverznú intimitu rómov v ich domácom prostredí, ktorú neradi ukazujú“ tvrdí doc. Jozef Sedlák.

„Obec Lomnička na severnom Spiši bola kedysi čisto nemecká obec. Posledný nemeckí obyvatelia z nej násilným a núteným spôsobom odišli po druhej svetovej vojne. Domy boli skonfiškované a neskôr odpredané Rómom. Lomnička je dnes čisto rómska obec. Hovorí sa o nej aj ako o detskej obci, keďže vekový priemer je 18 rokov“ stručne približuje históriu obce Peter Lančarič. Podľa študentky Anety Kmecovej: „Sa dá odtiaľ odísť z rôznymi pocitmi. Môžeme túto skutočnosť súdiť, ignorovať, pomáhať, alebo o nej aspoň povedať ďalej. My Slováci máme totiž niekoľko menších Afrík hneď za rohom. A keď už pre nikoho iného, pre tie deti sa oplatí bojovať určite.“

Monika Cibulová dodáva: „My sme sa rozhodli pomôcť zbierkou oblečenia pre malé deti, ktoré častokrát behali bez topánok, či ponožiek. Nie preto, aby sme im ukázali, že dostanú veci vždy zadarmo, ale preto, aby videli, že ich vnímame ako ľudí a aby sme ukázali ich rodičom, že nie každý chce len využiť ich biedu na úkor vlastného zisku, ako nám to počas týchto dní veľa z nich vyčítalo.“ Patrícia Beličková neskrýva odhodlanie: „O takýchto veciach treba hovoriť. Treba ich ukazovať. Pretože nevedomosť veľmi otupuje mozog. Chceme aspoň niečím pomôcť. Preto robíme túto výstavu. Preto robíme zbierku pre ľudí z Lomničky. A preto sa tam určite ešte vrátime.“

Comments

comments

Scroll to Top