Identita vysokoškoláka

Vernisáž výstavy sa uskutoční 29.4.2014 v utorok o 15:00 v Galérii Ľudovíta Hlaváča FMK UCM na Skladovej ulici v Trnave.

POZVANKA IDENTITA 1 (1)-page-001 POZVANKA IDENTITA 1 (1)-page-002

 

Identita vysokoškoláka

Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ponúka vo svojich galerijných priestoroch novú výstavu s názvom “Identita vysokolškoláka“. Otvorenie výstavy je 29.04.2014 o 15,00 hod. v priestoroch Galérie Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave na Skladovej ul. č.3.

Študenti Ateliéru komunikácie v médiu fotografie práve prostredníctvom témy Identita vysokoškoláka majú možnosť vizuálnej sebareflexie, čím umožňujú divákovi prienik do ich intímneho sveta. Ich generácia, vek, pocity odzrkadľujúce stav dnešnej doby, odtrhnutie sa od rodiny, samota a dospievanie … to je ich Identita. Ale je to aj ich životný štýl zahŕňajúci každodenné návyky, stolovanie, obliekanie, spánok, dotyky či vnímanie samých seba. Je to schopnosť reflektovať vlastnú životnú skúsenosť prostredníctvom magickej povahy média fotografie, prepájať realitu s fikciou, každodenný život s túžbami a snami.

Študentský život je v mnohom podobný. Spoločnými menovateľmi je prvotná sloboda, postupne sa meniaca na samotu z dôvodu odcudzenia sa od bezpečia domova, hľadanie svojho miesta v komunite, v spoločnosti, ale hlavne v súčasnej dobe. Fotografia ako médium nám bezpodmienečne približuje prežívanie a pocity súčasného mladého človeka, hľadajúceho svoj vzťah k svetu i k sebe samému. Odlišnosť každého z nich, nie len ako človeka, ale hlavne ako tvorcu, ich vymedzuje a zároveň ponúka široké spektrum možností transformovania reality.

Vystavené fotografie sú selekciou, nepatrnou časťou a stručným výsekom z množstva záberov, ktorými mladí talentovaní tvorcovia poukázali na to, čo je práve pre nich dôležité, na čom budujú svoje hodnoty a ako prežívajú dni svojich životov. A to, čo vidíme, je nanajvýš subjektívne, vtipné, vážne i ironické, absurdné ale aj existenciálne (Peter Lančarič), romatické (Diana Čermáková) ale aj surovo dnešné (Filip Čaja), odkazujúce k zániku, plné nádejí a unikania z reality. Opatrne vstupujeme do ich sveta, plného divokých „žúrok“ (Mikuláš Růžek, Kristián Majzlan) aj s trhlinami na duši. Odcudzenie, nostalgiu a paradoxne aj túžbu zachytáva Ivana Vyšná v industriálnych prostrediach, zatiaľ čo zátišia s ľuďmi – bez ľudí tvaruje Jakub Kovalík.

Podobenstvá, ktoré sú si tak blízke i vzdialené zároveň, z môjho pohľadu definujú situáciu súčasnej fotografie. Je to obraz paradoxu, ktorý hoci je plný protikladov, napätia a zdanlivej nezmyselnosti, aj tak vedie k zmysluplnému celku. Nuda versus osudovosť, tisíce odlišností, ktoré touto ambivalenciou dávajú význam ich jedinečnej povahe. Študenti projektom výstavy „Identita vysokoškoláka“ vystihli čas, v ktorom žijeme, dobu, ktorá je rovnako plná protikladov a variácií ako prežiť a akým byť. Taký je svet ich očami, stav v ktorom sa nachádzajú, miesto kde sa dotýkajú svojich hraníc.

Petra Cepková

 

 

Fotografie z vernisáže

Comments

comments

Scroll to Top