Násilie v médiách/ Spomienky na detstvo

Otvorenie výstavy spojené s vernisážou sa uskutoční 30.9.2014 (utorok) o 15:00 v priestoroch Galérie Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ulici č. 3 v Trnave.

Všetci ste srdečne vítaní!

 

7 POZVANKA AKMF-page-0017 POZVANKA AKMF-page-002

 

 

Výstava „Násilie v médiách/ Spomienky na detstvo“

 

Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pozýva na výstavu fotografií s názvom „Násilie v médiách/ Spomienky na detstvo“. Otvorenie výstavy spojené s vernisážou sa uskutoční v galerijnom priestore na Skladovej ulici č. 2 v Trnave, 30. septembra 2014 o 15.00 hod.
Svoje práce predstavia študenti Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave, ktorí formou autorských projektov reagovali na témy „Násilie v médiách“ a „Spomienky na detstvo“. Študenti prostredníctvom vizuálnej narácie média fotografie reflektujú nie len sociálny aspekt zadaných tém, ale aj vlastnú sebareflexiu a pohľad do ich vnútorného prežívania.

V súčasnosti môžeme vnímať čoraz viac sa prehlbujúci vzťah médií a ich funkciu vyvolať emocionálne stimuly, ktoré ako integrálna súčasť života vo veľkej miere ovplyvňujú naše vnímanie sveta aj seba samých. Mediálne obsahy častokrát dokonca formujú identity jednotlivcov a komunít. V týchto súvislostiach sa snažia študenti zachytiť rôzne aspekty a roviny násilia. Svojimi fotografiami prezentujú postoj k realite (zažitá vs. mediálna realita), a zároveň spôsob, akým mediálne obsahy dokážu zanechať hlboké stopy v psychike jednotlivcov, vzťahoch, morálke, intimite…

Výstavný projekt Ateliéru komunikácie v médiu fotografie FMK UCM v Trnave s názvom „Násilie v médiách/ Spomienky na detstvo“ prezentuje prístupy mladých autorov, či už subjektívnejšie, orientované na pocity a vlastné prežívanie (Spomienky na detstvo), rovnako aj v širšom, spoločenskom kontexte, kedy „rečou fotografie“ vypovedajú vlastné postoje, názory, spoločenskú kritiku a následnú sebareflexiu (Násilie v médiách). Prostredníctvom média fotografie si mladí autori mali možnosť overiť svoje vnímanie reality (prítomnej, virtuálnej, „skutočnej“ aj tej minulej), v zadaných témach hľadali nové interpretačné roviny a významy, čím ukázali, ako tieto súčasti života sami vnímajú.

Andrea Boldišová

 

 

Fotografie z vernisáže

 

Comments

comments

Scroll to Top