Jozef Sedlák: Transitus svetla

Transitus svetla vychádza zo staršieho cyklu fotografií s názvom „O demokracii svetla…, o literatúre svetla”. Nadväzuje na starší projekt z konca 80. rokov minulého storočia, realizovaný analógovou čiernobielou fotografiou, ktorý sa primárne dotýkal v tom čase nečakaných politických zmien, prebiehajúcich vo všetkých okolitých štátoch strednej Európy, nevynímajúc Slovensko.

Súčasný koncept motívov a kompozícií rúk a svetla, vychádza z čiernobielych analógových fotografií, ktoré sú multiplikované a manipulované posprodukčnou digitálnou technológiou na veľké formáty adjustované ako voľne visiace veľkoformátové tlače.

Veľkoplošné digitálne fotografie symbolizujú technologický, filozofický a rovnako politický posun spoločnosti a média fotografie. Ruky sú tradične symbolom maximálnej odlišnosti a osobnej skúsenosti človeka. Znakovosť sa podriaďuje „putovaniu svetla“ od základných tvarov k mnohopočetným štruktúram a modifikáciám.

Úsilie o odhalenie esencie konkrétnej ľudskej existencie dospieva k obrazom, v ktorých sa individuálne potláča a do popredia vystupuje všeobecná – univerzálna znakovosť a symbolika rúk a svetla.

Výstava je poslednou z troch pripravovaných prezentácií pedagógov Katedry umeleckej komunikácie na FMK v Trnave. Výstavy sú realizované pri príležitosti osláv 20. výročia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Comments

comments

Scroll to Top