Násilie ako artefakt

5/5 10 rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM v Trnave
Názov výstavy Násilie ako artefakt
Trvanie výstavy 23. 11. 2021 - 26. 12. 2021
Sprístupnenie 23. 11. 2021 o 15.00 hod.
Kurátorka Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
Autor projektu doc. MgA. Jozef Sedlák

Násilie ako artefakt je poslednou – piatou zo série výstav, ktoré sa realizujú pri príležitosti 10. výročia Galérie Ľudovíta Hlaváča (GĽH) na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Sprístupnenie výstavy je naplánované na utorok 23. novembra o 15.00 hod., potrvá do 26. decembra. Výstava prezentuje výber fotografických prác študentov a absolventov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a predmetu Žurnalistická fotografia.

Vystavené projekty reflektujú široký výber z tém z rokov 2013 – 2020 ako Násilie v médiách (2014), Intimita (2016 – 2017), Podoby lásky (2018), Architektúra tela (2015), Spomienky na detstvo (2014) a Paralelné svety (2016), pričom im všetkým dominujú rôznorodé varianty kontextu pojmu násilia, ktoré súčasnou vizualitou interpretujú tie najosobnejšie, ale aj spoločensky najpálčivejšie témy. 

Násilie v tvorbe známych autorov

Vizuálne interpretovanie zväčša ťaživých a negatívnych momentov prežívania, ktoré sa skrývajú v tichu za dverami domácností, môžeme sledovať v tvorbe takých známych umelcov a fotografov, ako je napr. Nan Goldin, pre ktorú sa toto médium stáva autobiografickou extenziou bytia. Dokumentuje všetky udalosti vo svojom živote bez rozdielu, akoby ani neexistovala hranica medzi spúšťou fotoaparátu a jej duševným a fyzickým svetom.

Marina Abramović a Ulay svojimi performance a happeningami otvárali boľavé otázky medziľudských a partnerských vzťahov, dokonca aj vzájomný partnerský vzťah podrobovali trpkej a tvrdej sociologickej analýze, násilného gesta, pričom mnohokrát išli za hranice vlastného tela a psychiky či osobného priestoru. 

Francesca Woodman pracovala prevažne so svojím telom a identitou, ako aj s témou vzťahu cez absenciu k tomu druhému, hoci paralely v interpretácii spoločenského násilia môžeme nájsť v širšom kontexte nátlaku spoločnosti na telo v performatívnych dielach autoriek ako Ana Mendieta či Anna Daučíková. A mohli by sme pokračovať mnohými ďalšími menami.

Študenti vizuálne transformujú svoje postoje k násiliu

Podobné sú aj prístupy mladých autorov, študentov masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave, ktorí prostredníctvom vizuálnej narácie média fotografie komunikujú nielen sociálny aspekt témy násilia, ale aj vlastnú sebareflexiu.

V súčasnosti môžeme vnímať čoraz viac sa prehlbujúci vzťah médií a ich funkciu vyvolať emocionálne stimuly, ktoré ako integrálna súčasť života vo veľkej miere ovplyvňujú naše vnímanie sveta aj seba samých. Mediálne obsahy mnohokrát dokonca formujú identity jednotlivcov a komunít. Svojimi fotografiami prezentujú postoj k realite (zažitá vs. mediálna realita) a zároveň spôsob, akým mediálne obsahy dokážu zanechať hlboké stopy v psychike jednotlivcov, vzťahoch a morálke. 

Študenti vizuálne transformujú svoje postoje, názory, spoločenskú kritiku a následnú sebareflexiu. Médiom fotografie si mali možnosť overiť svoje vnímanie reality (prítomnej, virtuálnej, „skutočnej“ aj tej minulej). Sú to novovznikajúce tendencie hľadajúce novú vizualitu, generujúce nové interpretačné platformy, nové možnosti nelineárneho spájania a reflexie umenia umením. Intervencie do postmoderných princípov od eklektického spájania, privlastňovania, dekonštrukcie, adorácie, negácie a pod.

Ide o výraznú väzbu na postmodernou vyznávaný pluralizmus použitých estetických a obsahových prostriedkov  a techniku dvojitého kódovania. Vo vystavených sériách fotografií sa zrazu objavujú nové a povedzme, že nečakané roviny tejto témy. 

Výstavu produkčne pripravili pedagógovia a študenti AKMF.

Projekt výstavy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vystavujúci autori: Magdaléna Fulajtarová, Patrik Sopóci, Kristína Mayerová, Adriana Salomonová, Alena Morávková, Angelika Bosá, Veronika Pilátová, Alžbeta Štálniková, Anita Štúgelová, Martin Rak, Matúš Kalina, Lucia Repaská, Michal Tyrol, Katarína Martinková, Klára Ohradková, Lucia Gschwandtnerová, Dominik Mičuda, Erik Gbúr, Ivana Rebrová, Kristína Krupová, Simona Ščibravá, Diana Takácsová, Dominika Šimková, Lenka Luscoňová, Nikola Rýdza, Jakub Kovalík, Zuzana Hrdá, Nikola Fabová, Dominika Garbová, Radka Šantová, Gabriel Zajtko, Zuzana Bučková, Dominika Kubalová, Paula Polaščin, Hana Pernišová, Zuzana Halvoňová, Lenka Ružičková, Radovana Ferenczová, Zuzana Kuľhová

Prinášame aj zopár záberov z otvorenia výstavy:

Zdroj: Kristián Pribila, Eva Jonisová

Scroll to Top