Krst knihy Obraz – prelievanie realít

Pri príležitosti 10. výročia Galérie Ľudovíta Hlaváča (GĽH) pedagógovia a študenti, združení okolo Ateliéru komunikácie v médiu fotografie, uvádzajú do života knihu mapujúcu celú dekádu fungovania.

Od roku 2010 sa pod hlavičkou galérie uskutočnilo viac ako 50 výstav študentov, absolventov, doktorandov či pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Bohatú knižnú publikáciu s názvom Obraz – prelievanie realít predstavili v utorok 15. marca 2022 o 17.00 hod. v priestoroch galérie na Skladovej 3 v Trnave. Sumarizuje výstavnú činnosť prostredníctvom kurátorských textov, ukážok vystavených diel či dokumentačných záberov z vernisáží.

Na tvorbe knihy participovali pedagógovia a doktorandi z Katedry umeleckej komunikácie Jozef Sedlák, Petra Cepková, Peter Lančarič, Eva Jonisová a Kristián Pribila. Krstným otcom je Ľubomír Hajdučík.

Galéria vytvorila kultúrnu stopu

„Galéria Ľudovíta Hlaváča vytvorila za dekádu svojej činnosti kolektívnu pamäť – materiálnu a imateriálnu – depozit myšlienkovo-obrazového materiálu, dokumentujúceho nielen vonkajší kauzálny svet sociálnych dejín univerzity, mesta Trnava alebo širších kontextov v hraniciach štátu, respektíve globálneho sveta. Vytvorila tiež kultúrnu stopu vnútorného uvažovania mladého človeka – študenta, ako sa vyvíjalo, kam smerovalo, čo bolo prioritou interpretácie – esencie vonkajšieho sveta a zaznamenávania existenciálneho vzťahu k sebe samému,“ hovorí autor projektu a jeden zo zakladateľov GĽH doc. MgA. Jozef Sedlák.

Galériu Ľudovíta Hlaváča založila v roku 2010 Katedra umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave s grantovou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Galerijný priestor, ktorý je pomenovaný po známom slovenskom kunsthistorikovi, umožňuje študentom prezentovať a zviditeľniť svoju fotografickú tvorbu na akademickej pôde. Výstavná činnosť je zameraná najmä na súčasné výtvarné trendy a otvorenosť individualite vizuálneho prejavu autorov.

Okrem kolektívnych fotografických výstav študentov FMK UCM v Trnave sa v GĽH uskutočnili aj spoločné výstavy v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave alebo Súkromnou strednou školou dizajnu v Bratislave. GĽH organizuje pravidelné samostatné výstavy absolventov, doktorandov a študentov FMK.

Okrem výstavnej činnosti slúži GĽH ako polyfunkčný priestor na stretnutia a diskusie so zaujímavými osobnosťami z oblasti umenia a kultúry. V roku 2021 oslavuje 10 rokov fungovania a pri tejto príležitosti prešla výrazným redizajnom, novú vizuálnu identitu navrhla Natália Nagyová. Ďalšou novinkou je vytvorenie virtuálnej galérie, kde je možné navštíviť niektoré výstavy online.

Pozrite si fotoreportáž z krstu

Comments

comments

Scroll to Top