Rekonštrukcia obrazových spomienok

2/5 10 rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM v Trnave
Názov výstavy Rekonštrukcia obrazových spomienok /gorila/nežná/prezidentské voľby/voľby/
Trvanie výstavy 14. 9. 2021 - 12. 10. 2021
Vernisáž 14. 9. 2021 o 15.00 hod. v Galérii Ľudovíta Hlaváča (Skladová 3, FMK UCM v Trnave)
Kurátor doc. MgA. Jozef Sedlák

Prezentovaná výstava je druhou zo série štyroch výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia založenia univerzitnej Galérie Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave. Vystavené diela boli vytvorené v akademických rokoch 2011 – 2020 v rámci predmetu žurnalistická fotografia a Ateliéru komunikácie v médiu fotografie.

Projekt výstavy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vystavujúci študenti: Ivana Adžić, Andrea Blichová, Róbert Fritz, Michaela Krajčovičová, Eva Hornáčková, Martina Balíková, Michal Lacko, Patrik Hudec, Martina Kissová, Šimon Kordík, Emil Kušnierik, Lucia Dynisová, Eliška Lenčešová, Ivan Matuška, Pavla Mišáková, Paula Polaščin, Michal Tyrol, Petra Poórová, Michaela Strížová, Patrik Schwandtner, Alžbeta Kanderová, Filip Šebeň, Dominika Bajerlová, Katarína Smandrová, Tomáš Urbán, Veronika Vlasáková

Zdroj: Andrea Blichová

Rekonštrukcia udalostí, sprítomnenie podstatného či spomínanie a pripomínanie minulého je základnou funkciou archívu. Obraz archivuje nielen to, čo sa stalo, ale v perspektíve zachovania budúceho projektuje dejinný čas, ktorý laboruje s nadčasovosťou. Fotografia – obraz v archíve tak ožíva dvakrát, trikrát, štyrikrát… Podľa Henriho Bergsona môžeme tvorbu archívu prirovnať k intuitívnej filozofii: „[…] autentickej kontemplácii, ktorá skutočnosť neznásilňuje a nezužitkováva, ale s pokojom na ňu nazerá. Stáva sa oporou novej (vyššej) otvorenej mravnosti, ako vyššej (vyspelejšej) otvorenej spoločnosti.“

Fotografický archív študentských prác na FMK UCM v Trnave uchováva po desiatich rokoch koncepčnej práce s médiom fotografie bohatý archívny a obrazový materiál, ktorý šírkou interpretácie vizuálne mapuje nielen viditeľnú realitu – verejný priestor, ale aj udalosti, príbehy ľudí či urbánny alebo environmentálny priestor. Cez autorské projekty prelamuje viditeľný svet – povrch a ponára sa hlbšie do osobného priestoru a filozofie mladého človeka – študenta, ktorý cez obraz skúma svoju identitu (k sebe samému a k druhým) a svoju skúsenosť transportuje smerom k existenciálnym otázkam. Výrazným posunom mladého človeka je jeho snaha a záujem sa vyjadrovať akýmkoľvek spôsobom (aj cez médium fotografie) k spoločenským otázkam a kódovať a interpretovať verejný život podľa svojej vnútornej empírie.

“Línia kritickej, grotesknej či vážnej interpretácie nemá zamlčovať predpoklady nového pohľadu, generačnej výmeny a skúseností.”

Táto téma predstavovala pre študentov výzvu dostať sa do priestorov – verejných miestností samotného aktu volieb alebo na diskusné relácie kandidátov, resp. do centrál politických strán a zaznamenať atmosféru volieb. Zábery tak zachytávajú popri reprezentatívnosti (narušenosti) bilbordov, verejných priestranstvách, univerzitných diskusiách, mítingoch aj samotných politických kandidátov, ich ľudské reakcie, niekedy groteskné nechcené situácie.

Línia kritickej, grotesknej či vážnej interpretácie nemá teda zamlčovať predpoklady nového pohľadu, generačnej výmeny a skúseností. Naopak, školské cvičenia majú zviditeľniť premeny dokumentu, preskúmať ich platnosť tak z hľadiska možnosti individuality autora, ako aj teórie fotografie. Na druhej strane majú strážiť normatíva média fotografie, vyvarovať sa falošného znovunadobudnutia pravdy (fotografovanie je vždy hodnotenie o dôveryhodnosti obrazu), ktoré sa príliš odchyľuje od tradičného technologického stavu, čím sa fotografia sama deštruuje a stáva sa nepodstatnou paradigmou vizuálnej kultúry.

doc. MgA. Jozef Sedlák

Pozrite si fotografie z inštalácie a vernisáže:

Zdroj: Eva Jonisová, Kristián Pribila

Scroll to Top