Reinštalácia výstavy Posledný sen o budúcnosti

1/5 10 rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM v Trnave (reinštalácia v DJP)
Názov výstavy Posledný sen o budúcnosti
Trvanie výstavy 14. 9. - 12. 10. 2021
Otvorenie a komentovaná prehliadka 14. 9. 2021 o 16:00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave
Kurátorka Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Výstava s názvom Posledný sen o budúcnosti, ktorá bola doteraz prístupná v Galérii Ľudovíta Hlaváča, bola v utorok 14. septembra reinštalovaná v priestoroch trnavského Divadla Jána Palárika. Pre epidemiologickú situáciu sa slávnostná vernisáž neuskutočnila, výstava však bola sprístupnená verejnosti formou komentovanej prehliadky.

Kurátorkou výstavy je Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Pozrite si fotografie z inštalácie a otvorenia výstavy

Zdroj: Eva Jonisová

Scroll to Top