Stavby socializmu

Stavby soc pozvanka V1-page-001 Stavby soc pozvanka V1-page-002

 

Stavby socializmu

 

Architektúra socializmu bola jedna z voliteľných fotografických tém, ktoré si študenti predmetu Základy audiovizuálnej tvorby mohli vybrať na realizáciu v zimnom semestri akademického roka 2015/2016.

Výber fotografií reflektuje akýsi názor „násť a dvadsať“ ročných študentov na stavby a inštalácie, ktoré vznikli v čase rozkvetu socialistického realizmu a stále tvoria dominanty slovenských miest a obcí. Pri podrobnejšom pohľade na fotografie môžete vidieť nie len špeciálne stavby ako pomníky, kultúrne domy, ale aj funkčné stavby ako zdravotné strediská, roľnícke družstvá, úrady a ubytovacie zariadenia, okolo ktorých dennodenne prechádzame a stali sa súčasťou našich životov a špeciálne ich ako obyvatelia konkrétnych miest ani nevnímame.

Stačí sa niekedy prejsť po akomkoľvek slovenskom meste s otvorenými nielen umeleckými očami a tieto funkčné alebo opustené stavby, vyvolávajú zvláštny pocit toho, čo bolo. Odrážajú vtedajšiu dobu, ktorá bola orientovaná na prostého robotníckeho človeka a dominuje v nej betón a šedé plochy, veľmi veľa krát v kontraste s historickými pamiatkami v centrách miest a obcí.

Tieto stopy minulosti pokojne vnímajú zmenu doby a veľa z nich stratilo pôvodnú funkciu a čaká, kým s nimi začnú opäť počítať v nových urbanistických plánoch.

Vedeli by si Trnavčania predstaviť námestie bez Domu kultúry, vedeli by si Banskobystričania predstaviť širšie centrum mesta bez hotelu Lux? Má sa súčasná generácia mladých fotografov zaujímať o GeniusLoci týchto vybraných miest, ktoré im v ich vnímavosti natavuje inú úroveň ako starším obyvateľom, ktorí využívali ich funkčnosť? Na tieto otázky nám odpovie len doba, alebo možno podobná téma nie len pre aktívnych fotografov, študentov, ale pre všetkých tvorivých ľudí.

Mgr. Marek Šimončič, PhD.

 

Fotografie z vernisáže

Comments

comments

Scroll to Top