Levitácia / Reklama na ľad II.

 

Levitacia V1-page-001 Levitacia V1-page-002

 

Výstava – Levitácia / Reklama na ľad II

„Levitácia / Reklama na ľad II“ je názov novej výstavy študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorú pripravila fakultná Galéria Ľudovíta Hlaváča. Výstava je pokračovaním predchádzajúcej expozície s názvom „Levitácia / Reklama na ľad I“. Otvorenie sa uskutoční v utorok 5.4.2016 o 15.00 hod. v priestoroch Galérie Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ul. č.3 v Trnave. Výstava potrvá do 26.4.2016.

Zamýšľanie sa nad otázkami hraníc reality – fikcie, iracionality či ilúzie nachádzame v jednotlivých vizuálnych výpovediach mladých autorov, ktorí vo svojich vystavených prácach reagujú na tému levitácie.  V priestore tejto subjektívnej hry reklamnej fotografie porušujú hranice bežného vnímania a očakávania, formy a obsahu. Fotografia sa tak stáva miestom bezhraničnej rôznorodosti a slobody. Z dejín fotografie sa téme levitácie  programovo (okrajovo) venovalo mnoho autorov. V tomto duchu môžeme v rámci tvorivých stratégií študentov pozorovať predovšetkým inšpiračné vplyvy kultovej teórie výskoku, „jumpology“ Philipa Halsmana (od 50. rokov 20. storočia), ale aj ďalších súčasných autorov.

V prezentovaných fotografiách môžeme v určitom zmysle vnímať líniu tvorby, v ktorej prevažuje nadľahčenie a humorný motív, na strane druhej sú tu prítomné aj vážnejšie koncepty, zanechávajúce filozofické, spoločenské až existentcionálne odkazy.Značná časť autorovreagujeformou inscenovanej figuratívnej fotografie. Prítomná je téma gendru a ženskej identity  (Františka Ambróziová, Nikola Dobiášová, Hana Pernišová), odkaz emocionality výrazu (Júlia Blažejová,),existencionálnych otázok(Martin Mazán, Veronika Tarageľová, Viktória Jekkelová, Aneta Štefkovičová). Pomerne obľúbenou témou je zobrazenie ženy, jej estetizácie s presahom do módnej fotografie (Lucia Horniaková, Nikola Kolmanová, Patrik Muszka,Lukáš Pavlák, Lukáš Vráb, Kristián Pribila). V ďalších prístupoch môžeme vnímať humor a uvoľnenie (Pavel Fiľo, Jaroslav Večerík), presah do dokumentu (Adrián Juríček) a ďalších figuratívnych foriem (Františka Vozárová, Dominik Mičuda).Program nefiguratívnej fotografie využívajú autori na vizualizáciu určitej symbolickej reality (Roland Hančin, Michaela Mikulcová, Lenka Kamačayová, Simona Chovancová, Matej Mikula), experimentovaniaa práce s postprodukčnou fotomontážou (Jakub Chutňák, Daniela Hrubová), prírodné motívy pripomínajúce krajinné umenie – landart (Silvia Kundrátová), viacnásobné expozície (Mária Savkaničová), prítomné sú surrealistické tendencie (Andrej Nguyen, Alžbeta Saloňová) a rôzne formy zátišia (Simona Kantorová, Karolína Sedmaková, Zuzana Hamarová).

Fotografie na výstave boli vytvorené v rámci predmetu Reklamná fotografia a dizajn na FMK UCM v Trnave pod vedením pedagógov doc. Mgr. Art. Jozefa Sedláka a Mgr. Andrey Boldišovej v akademickom roku 2015/16.

 

 

Fotografie z vernisáže:

 

Comments

comments

Scroll to Top