Štefanova rodina

Galéria Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave srdečne pozýva na vernisáž výstavy “Štefanova rodina”, ktorá sa uskutoční 25.11.2014 (utorok) o 15,00 hod. v galerijnom priestore na Skladovej ulici.

Všetkých Vás srdečne pozývame!

 

ŠTEFANOVA RODINA PLAGÁT

 

Štefanova rodina

 

Jedným z prioritných cieľov Galérie Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je podporovať a viesť tvorivý dialóg  medzi študentom a pedagógom.

Výstava „Štefanova rodina“ napĺňa toto predsavzatie, pričom aktuálne v priesore Galérie spoločne vystavujú dvaja pedagógovia FMK UCM v Trnave – Petra Cepková, Jozef Sedlák,  doktorandka  Andrea Boldišová a dvaja študenti, Jozef Pajerský a Peter Lančarič.

Fotografie na výstave sú súčasťou rozsiahleho projektu o obci Hybe, na ktorý Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave získala pre rok 2013 grant od Ministerstva kultúry SR.  Pôvodného projektu sa zúčastnili aj študenti z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, a rovnako o obci Hybe vyšla publikácia s názvom Vnútorné svety (Obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe očami študentov a pedagógov).

Príbeh Štefanovej rodiny v Hybiach je rozprávaním o živote ľudí na hranici a často za hranicou sociálneho dostatku, no zároveň  so snahou začlenenia sa do spoločnosti. Živelnosť, radosť a ľahkosť bytia, akú v sebe generačne nesú a aká je im najprirodzenejšia, cítiť z každej fotografie. Nie náhodou, ale cielene a vďaka priateľskému vzťahu k tejto rodine, sa podarilo vytvoriť fotografie, ktoré poukazujú predovšetkým na dôležitosť a význam rodiny. Fotogenickosť ľudí a prostredia, v ktorom žijú, sú výnimočné, rovnako ako ich odlišnosť, chuť a láska k životu. Vizuálne zachytiť rôznorodé osudy nás ľudí nebýva vždy jednoduché. Zakaždým stojíme na začiatku cesty, ktorá nás vedie k vzájomnému spoznaniu. Je to teda príbeh. Príbeh, ktorý sa vyvíja v priestore a čase, neskôr aj bez nás.

Putovanie po súkromných adresách, vzájomné poznávanie a dôvera nám sprístupnili intimitu tejto hybskej domácnosti.  Postupne vznikali nielen priateľstvá a zaujímavé obrazy rodiny Štefana, ale aj kolekcie najdených zátišií, rodinné oltáriky v spálni, ktorá je zároveň obývačka, spontánne portréty detí, psíka pod stolom, sprítomňujúce príbehy a tajomstá. Expresívne zábery slávnosti, stiesnený priestor jednej izby, fotografie detí a osobnosť  Štefana s manželkou vyžarujú prirodzenú a naturálnu povahu rómov –  emócie  a  spontánny prienik do sveta imaginácie –  koudelkovskej pocte čistej radosti zo života.  Napriek ťaživej situácii a neľahkému sociálnemu statusu, tieto obrazy zaznamenávajú pocity momentálneho šťastia.

Výstava „Štefanova rodina” poetikou humanistického dokumentu legitimizuje zmysel  a potrebu archivácie kultúrnych a etnických kontextov rázovitého slovenského vidieka, rovnako reaguje na komplikovanú identitu človeka, súčasnej rodiny, detí, prežívanie generačnej výmeny, rasových vzťahov, sociálneho statusu nezamestnaných a intímnych denníkov spoločensky osamelých ľudí.

Na záver sa môžeme pýtať, čo je nad týmto všetkým… Nič iné ako humanizmus dokumentárnej fotografie a humanizmus človeka. Je to otvorenosť a bezprostrednosť, ktorá vyžaruje zo všetkých záberov dokumentujúcich život tejto rómskej rodiny.

 

Petra Cepková, Jozef Sedlák, Andrea Boldišová

 

Fotografie z vernisáže

Comments

comments

Scroll to Top