Vizuálna analógia/fetiš

4/5 10 rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM v Trnave
Názov výstavy Vizuálna analógia/fetiš
Trvanie výstavy 25. 10. - 22. 11. 2021
Vernisáž 25. 10. 2021 o 17.00 hod. v Galérii Ľudovíta Hlaváča (Skladová 3, FMK UCM v Trnave)
Kurátor Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Séria výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia Galérie Ľudovíta Hlaváča, pokračuje. Po Poslednom sne o budúcnosti Rekonštrukcii obrazových spomienok ide už o tretiu prezentáciu študentských fotografických prác v tomto semestri. Slávnostné otvorenie výstavy Vizuálna analógia/fetiš sa uskutočnilo v pondelok 25. októbra o 17.00 hod.

Študenti spájali zdanlivo nesúvisiace obsahy a významy

Študenti navštevujúci Ateliér úžitkovej fotografie (AÚF) počas akademického roka 2020 – 2021 spracovávali vo svojich fotografiách dve témy. Teoreticko-praktické prednášky, ktoré prebehli v zimnom semestri, boli zamerané na posilnenie kreatívneho metabolizmu u študentov prostredníctvom hľadania a vytvárania širokej škály vizuálnych analógií.

Úlohou študentov bolo vnímať svet okolo seba a autorskými fotografiami spájať zdanlivo nesúvisiace obsahy, významy a vizuálne prvky. Tieto fotografie sú výsledkom rafinovanej hry, posilňujúcej generatívne, invenčné a heuristické schopnosti študentov.

V letnom semestri bolo úlohou študentov v širokom spektre kultúrno-spoločenských významov analyzovať pojem fetišu. Vo fotografických projektoch, ktoré vznikli, na fetiš nazerali ako na prostriedok sebaidentifikácie a sebaprojekcie človeka na rôznych úrovniach – osobnej i skupinovej, prostredníctvom tela, telesnosti, osôb, činností, záujmov, objektov a produktov.

Zámerom tejto semestrálnej témy bolo demaskovať mechanizmy prítomné v komerčnej vizuálnej komunikácii, ktorá v rôznej miere a s rôznym účelom využíva koncept fetišizácie niečoho alebo niekoho. Študenti si tieto mechaniky priamo overili v ich autorskej tvorbe a zaujali k nim kritické stanovisko.

Projekt výstavy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vystavujúci študenti: Filip Cepka, Bibiána Bartošová, Ester Belicová, Alexandra Porubská, Romana Hanzlovičová, Sofia Vöröšová, Kristína Fialová, Adriána Gloneková, Adela Najdeková, Tomáš Bednárik, Nikola Užovičová, Sindy Urbaničová, Tomáš Zdarílek, Ivana Papánková, Juraj Jamrich, Matúš Masarovič, Irina Zavadskaia

Prinášame aj fotoreportáž z vernisáže:

Zdroj: Kristián Pribila, Peter Lančarič, Eva Jonisová

Scroll to Top