Cesty svetla I.

Prvá prierezová výstava ponúka vizualizáciu 3 fotografických techník, a to luminografie, projekcie a fotomontáže.

Výstava študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) Katedry umeleckej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom CESTY SVETLA I. dáva možnosť tušiť, že ide o prvú zo série plánovaných výstav AKMF na danú tému. Vernisáž sa uskutoční v utorok 26. apríla o 17.00 hod. Galérii Ľudovíta Hlaváča.

„Samotná lingvistická definícia slova fotografia je a priori postavená na práci so svetlom ako základným vyjadrovacím a stavebným prvkom, ktorý definuje jej podstatu ako média. A nie náhodou je aj prezentovaný výber fotografií postavený na metaforickom či reálnom dotýkaní sa svetlených lúčov,“ hovorí kurátorka výstavy Petra Cepková.

Kreslili svetlom, premietali obrazy aj manipulovali situácie

Medzi najčastejšie témy v rámci techniky luminografie, ktorými sa zaoberajú mnohí autori ako Jozef Sedlák, Ľubo Stacho, Kamil Varga, Jano Pavlík, Robo Kočan, Jan Pohribný, či v rámci svetelného umenia James Turrell a Dan Flavin, patrí zrodenie, smrť, viera, kontemplácia, vzťah medzi pohlaviami, ľudská konečnosť, meditácia či inšpirácia rôznymi východnými filozofiami, duchovia a reinkarnácia, imaginatívne až snové absurdné kresby, samovražedné významy, zauzlené slová a situácie. Študenti tému luminografie poňali rôznorodo. Keďže luminografia je základnou fotografickou technikou vychádzajúcou práve z práce so svetlom, jej variabilita a hravosť umožnila vytvoriť kreatívne kompozície a obsahové interpretácie.

Projekcia, alebo aj premietanie obrazu, vychádza z technologického princípu camery obscury. V rámci postmoderného vizuálneho uvažovania však projekciou vznikajú vrstvy vizuálnych klamov, sendvičov niekoľkých realít, kedy je spochybňovaná samotná pravdivosť fotografie a jej vzťahu ku skutočnosti. Takýto ambivalentný postoj fotografického média so sebou prináša nespočetné možnosti vytvárania iluzívnych svetov, kde najdôležitejšiu úlohu zohráva imaginácia autora, ale aj diváka.

„Tamara Števulová pripodobňuje mäkké tvary tela k ohnutým líniám architektonických prvkov, kde sa pokožka tela stáva nositeľom štruktúry fasád, kde ľudské ruky kopírujú krivky unikajúcich línií budov. A podobne ako v tvorbe rakúskej performatívnej umelkyne Valie Export sa telo stáva znakom, informáciou,“ vyjadruje sa k fotografiám kurátorka. Zdroj: Tamara Števulová

Výstava študentov AKMF v Galérii Ľudovíta Hlaváča prezentuje premietanie ako experimentálnu a kreatívnu manipuláciu multiplikačnej schopnosti viacexpozície, dĺžky expozície, lineárneho skreslenia, narušenia mierky a perspektívy. A práve neobmedzené možnosti digitálnej technológie dataprojektora a postprodukčných úprav ponúkajú priestor pre manipuláciu predlohy, ako aj samotného tela modelu.

Fotomontáž ako štylistický prvok sa v dejinách fotografie objavuje už v 19. storočí v tvorbe piktorialistov Reylandera či Robinsona, v medzivojnových rokoch 20. storočia sa v rámci hnutia Dada a filozofie Bauhausu konštituuje ako výrazná technológia presadzujúca nové formy prostredníctvom média fotografie, ktorá autorom umožňuje surreálny únik z ťaživej povojnovej reality, ale uplatňuje sa aj v oblasti reklamy v súvislosti s populárnou kultúrou.

„Tomáš Urbán súčasným estetickým jazykom deadpanu výstižne kombinuje odkazy medzivojnových umeleckých avantgárd s postmoderným prístupom komponovania a až dokumentárneho priznania samotného umeleckého aktu,“ objasňuje Cepková. Zdroj: Tomáš Urbán

V postmodernej estetike je však jej situácia premenlivá, pretože možnosť totálnej digitálnej manipulácie nás už ničím nepúta k tomu, čo je alebo čo bolo skutočné v čase. A teda, podobne ako luminografia a projekcia, je fotomontáž schopná ponúkať iluzívny svet nových svetov, reality, ktorú by sme možno chceli vlastniť. Preto sú kvality fotomontáže postavené na možnosti dokonalej manipulácie situácií, ktoré by mohli byť a ktoré si dokážeme predstaviť v kontexte virtuálnej reality.

Základné informácie o výstave

Vernisáž výstavy CESTY SVETLA I. sa uskutoční v utorok 26. apríla o 17.00 hod. v Galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej 3, FMK UCM v Trnave. Výstava potrvá do 30 mája 2022.

Prezentované diela boli vytvorené v rámci projektu KEGA MK SR. Vedúcim projektu je doc. MgA. Jozef Sedlák, riešiteľmi sú Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Eva Jonisová, Mgr. Peter Lančarič, PhD. Výstava vznikla pri príležitosti 10. výročia založenia Galérie Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave.

Kurátorkou výstavy je Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Vystavujúci autori: Bc. Anabela Buchová, Bc. Pavla Mišáková, Bc. Tamara Števulová, Bc. Tomáš Bednárik, Bc. Tomáš Urbán, Bc. Mária Kožuchová, Bc. Jana Nevigyanská, Bc. René Kondvár, Daniela Pletková, Marek Rajcsányi, Nikoleta Havašová, Patrícia Sekeráková

Pozrite si fotoreportáž z vernisáže:

Comments

comments

Scroll to Top