FIGÚRA 2021

Názov výstavy FIGÚRA 2021
Trvanie výstavy 29. 3. - 19. 4. 2022
Sprístupnenie 29. 3. 2022 o 15.00 hod.
Kurátor Mgr. art. Martin Schwarz

Prezentované diela predstavujú výber zo 150 prác z desiatich stredných škôl, ktoré sa zapojili do slovensko-českej súťaže FIGÚRA 2021. Tá vznikla na základe spolupráce s medzinárodným programom pre vysoké školy FIGURAMA.

Tento projekt nadväzuje na spoluprácu s vysokoškolskými pedagógmi, snaží sa podporovať stredoškolákov a motivovať ich vo figurálnej tvorbe.

„Chceme mladým výtvarníkom ukazovať možnosti práce s témou figurálnej tvorby vo výtvarnom umení. Dať im priestor na vzájomné porovnávania sa a ponúknuť im spätnú väzbu od medzinárodnej poroty pozostávajúcej z českých a slovenských umelcov,“ hovorí Mgr. art. Martin Schwarz, interný doktorand FMK, pedagóg a kurátor výstavy.

Dodáva, že vďaka tomu dúfajú, že sa im podarí postupne vytvárať a utužovať komunitu mladých figuralistov na Slovensku a v Česku a zoznamovať ich so skúsenejšími autormi. Tento cieľ podporuje aj cena, ktorá pozostáva z pobytu na zámku Valeč s profesionálnymi umelcami a pedagógmi z Česka, Slovenska a Poľska.

Výstava je selekciou kurátora, pričom sa snažil ukázať rôznorodosť prístupov a široké spektrum tvorby jednotlivých škôl. Vernisáž výstavy FIGÚRA 2021 sa uskutoční v utorok 29. marca o 15.00 hod. Galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej 3, FMK UCM v Trnave.

Zoznam zapojených škôl:

  • Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene
  • Škola umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici
  • Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí
  • Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru v Bratislave
  • Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara v Prahe
  • Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave
  • Střední umělecká škola Ostrava
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově
  • Škola umeleckého priemyslu Košice

Pozrite si fotoreportáž z vernisáže:

Zdroj: Eva Jonisová

Comments

comments

Scroll to Top