Cesty svetla II.

Výstavu študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) na FMK UCM v Trnave s názvom CESTY SVETLA II. môžu diváci navštíviť vo fakultnej Galérii Ľudovíta HlaváčaOtvorenie výstavy bude v utorok 11. októbra o 16.00 hod.

Aktuálny projekt prezentuje techniku luminografie formou figuratívnej inscenovanej fotografie v priestoroch ateliéru. Pedagógovia spolu s mladými fotografmi tému riešia v rámci projektu KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

„Samotná lingvistická definícia slova fotografia je a priori postavená na práci so svetlom ako základným vyjadrovacím a stavebným prvkom, ktorý definuje jej podstatu ako média. A nie náhodou je aj prezentovaný výber fotografií postavený na metaforickom či reálnom dotýkaní sa svetelných lúčov,“ hovorí kurátorka výstavy Petra Cepková.

Kreslili svetlom a iniciovali nové vnútorné paralelné stopy svetla

Medzi najčastejšie témy v rámci techniky luminografie, ktorými sa zaoberajú mnohí autori ako Jozef Sedlák, Ľubo Stacho, Kamil Varga, Jano Pavlík, Robo Kočan, Jan Pohribný či v rámci svetelného umenia James Turrell a Dan Flavin, patrí zrodenie, smrť, viera, kontemplácia, vzťah medzi pohlaviami, ľudská konečnosť, meditácia či inšpirácia rôznymi východnými filozofiami, duchovia a reinkarnácia, imaginatívne až snové absurdné kresby, samovražedné významy, zauzlené slová a situácie.

Študenti tému luminografie, prezentujúcu na aktuálnej výstave, realizovali v rámci grantu KEGA v priestoroch ateliéru, kde laborovali s modelom, pričom v úplnej tme nasvetľovali figúru rôznymi druhmi svetelných zdrojov podľa autorských zámerov. Keďže luminografia je základnou fotografickou technikou vychádzajúcou práve z práce so svetlom, jej variabilita a hravosť umožnila vytvoriť kreatívne kompozície, obsahové interpretácie a interaktívnu komunikáciu svetelných stôp s tvarovosťou tela.

Luminografia, alebo aj kreslenie svetlom (Light painting), vychádza z technologického princípu camery obscury a kontinuálneho (tiež prerušovaného) pohybu svetelného zdroja dlhým expozičným časom. V rámci postmoderného vizuálneho uvažovania však luminografiou vznikajú vrstvy vizuálnych klamov, prepájajúcich niekoľko realít, kedy je spochybňovaná samotná pravdivosť fotografie a jej vzťahu ku skutočnosti. Takýto ambivalentný postoj fotografického média so sebou prináša nespočetné možnosti vytvárania iluzívnych svetov, kde najdôležitejšiu úlohu zohráva imaginácia autora, ale aj diváka.

Vo veľkej miere k oživeniu luminografie prispela digitálna éra, kedy autor luminografickej scény si mohol operatívne skontrolovať výsledok tvorivého procesu a eventuálne ho modifikovať, doplniť, zintenzívniť alebo realizovať úplne novú myšlienku. Svetelný zdroj, jeho výrazové a technické limity (farebnosť, šírka, intenzita, hrúbka), podstatne zmenil nástup LED svetelných zdrojov, ktoré sú bezpečné a variabilné.

Výstava študentov AKMF v Galérii Ľudovíta Hlaváča prezentuje luminografiu ako experimentálnu a kreatívnu manipuláciu multiplikačnej schopnosti dĺžky expozície, lineárneho skreslenia, narušenia mierky a perspektívy. A práve neobmedzené možnosti digitálnej technológie záznamu a postprodukčných úprav ponúkajú priestor pre manipuláciu predlohy, ako aj samotného tela modelu.

Základné informácie o výstave

Vernisáž výstavy CESTY SVETLA II. sa uskutoční v utorok 11. októbra 2022 o 16.00 hod. v Galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej 3, FMK UCM v Trnave. Výstava potrvá do 8. novembra 2022.

Prezentované diela boli vytvorené v rámci projektu KEGA MŠVVaŠ SR. Vedúcim projektu je doc. MgA. Jozef Sedlák, riešiteľmi sú Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Eva Jonisová, PhD., Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Kurátorkou výstavy je Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Vystavujúci autori: ANABELA BUCHOVÁ | PAVLA MIŠÁKOVÁ | TAMARA ŠTEVULOVÁ | TOMÁŠ BEDNÁRIK | ALŽBETA KANDEROVÁ | MÁRIA KOŽUCHOVÁ | JANA NEVIGYANSKÁ | RENÉ KONDVÁR | TOMÁŠ URBÁN | DANIELA PLETKOVÁ | MAREK RAJCSÁNYI | PATRÍCIA SEKERÁKOVÁ | DOMINIKA SEDLÁKOVÁ | PATRIK HUDEC

Pozrite si fotoreportáž z vernisáže:

Comments

comments

Scroll to Top