Deti Patrónky

DETI PATRÓNKY POZVÁNKA 55-page-002

 

Výstava „Deti Patrónky“

 

Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v tomto akademickom roku v poradí piatu výstavu študentov a pedagógov s názvom „Deti Patrónky“. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 12. mája 2015 o 15,00 hod. v galerijnom priestore na Skladovej ulici č. 3 v Trnave.

Jedným z poslaní Galérie Ľudovíta Hlaváča je popri prezentovaní študentskej tvorby, podporovať tvorivý dialóg medzi študentom a pedagógom, taktiež spolupracovať na medziuniverzitnej úrovni, o čom svedčia aj viaceré realizované projekty.

Prezentovaná výstava s názvom „Deti Patrónky“ vznikla ako hmatateľný výsledok energie – spolupráce pedagógov a študentov na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave počas tvorivej dielne v Domove sociálnych služieb pre deti – Rosa v Bratislave.

Vystavené fotografie predstavujú metaforické rozprávanie o živote detí a mládeže žijúcej, študujúcej a pracujúcej v spoločnej komunite. Dokumentovanie aktivít mladých učňov – cukrárov, záhradkárov, maliarov, remeselníkov dopĺňajú nájdené tiché zátišia interiérov a exteriérov ako aj obytné priestory internátneho zariadenia – „obrazy života“, ktorých fotografovanie predpokladá citlivý ľudský prístup a rozvinutú schopnosť empatie. Fotografie môžeme symbolicky vnímať nie len ako rôznorodosť vizuálneho jazyka jednotlivých autorov k danej téme, ale aj ako hlbšiu snahu analyzovať podstatu života komunity mládeže a v rámci dokumentárnej fotografie (sociálneho dokumentu) prezentovať vlastné autorské stratégie.

Výstavný projekt „Deti Patrónky“ vznikol vďaka otvorenej a bezprostrednej komunikácii oboch strán (mládež z Domova sociálnych služieb Rosa a fotografujúci študenti a pedagógovia) a láskavej ochote vychovávateľov a zamestnancov zariadenia.

Vystavujúci autori: Andrea Boldišová, Juraj Figura, Nikola Hudáková, Jakub Kovalík, Peter Lančarič, Veronika Pilátová, Eva Popluhárová, Jozef Sedlák, Mária Schindlerová

 

Andrea Boldišová

 

 

Comments

comments

Scroll to Top