Tvár a šperk/ Telo a obraz

4POZVANKA REKLAMA TVAR A SPERK-page-002

Výstava „Tvár a šperk / telo a obraz“

 

Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v tomto roku v poradí už tretiu výstavu  študentov masmediálneho smeru s názvom „Tvár a šperk / telo a obraz“.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo fakultnej galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ul. č. 3 v Trnave 24. marca 2015 o 15,00 h. Výstavu uvedú kurátorka galérie, Andrea Boldišová a pedagógovia Jozef Sedlák a Petra Cepková.

Názov výstavy, Tvár a šperk / telo a obraz  korešponduje s programom výučby média fotografie na katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave, ktorý zdôrazňuje prepájanie autorských konceptov s priestorom reklamy. Jednotliví študenti  vo svojich prácach reagujú na lineárny priestor a funkciu reklamy otvoreným spôsobom, ktorý si v súčasnosti privlastňuje všetky názorové stratégie a výrazové prostriedky fotografie, od symboliky, metafory, narácie, cez sociologické prístupy, estetiku tvarových vzťahov až po kontroverzné interpretácie identity a intimity človeka. Téma tvár a šperk spodobňuje fyziognómiu ľudskej tváre ikonograficky, kde rozhodujúcu úlohu pri spracovaní témy  zohráva voľná interpretácia šperku vo vzťahu k ikonografii ľudskej tváre. Téma telo a obraz  predstavuje symbolické prepájanie architektúry tela a obrazu, ktoré študenti vytvárajú  priamo na povrchu tela, respektíve tvaroslovie tela  prepájajú s funkciou obrazu mimo neho.  Jednotlivé výstupy študentov tak reagujú na experimentálny a autonómny význam reklamy, ktorá  využíva moment prekvapenia, tajomstva, bizardnosti, prekrývania obsahov, obrazové kontrasty a autorské kódovanie.

Vystavujúci študenti: Alena Morávková, Anita Štúgelová, Boris Holečko, Daniela Bennárová, David Ružička, Dominika Garbová, Dominika Kubalová, Erik Gbúr, Ivica Kupčová, Katarína Martinková, Klaudia Šútorová, Kristína Mayerová, Magdaléna Tomalová, Mária Lišková, Martina Repáňová, Michaela Gaburová, Michaela Šebeková, Nikola Fabová, Nikola Hudáková, Nikoleta Danišová, Patrícia Reichlová, Patrícia Štibravá, Patrik Sopóci, Patrik Ščasnovič, Radovana Ferenczová, Veronika Susová, Zuzana Halvoňová, Vladimíra Kováčová, Lucia Lassuová.

 

Jozef Sedlák

 

 

Comments

comments

Scroll to Top