Land Art

 

Pozývame Vás na vernisáž výstavy študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a predmetu Reklamná fotografia a dizajn s názvom Land Art, ktorá sa uskutoční 13.októbra 2015 o 15,00 hod.v Galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ulici v Trnave.

 

LAND ART 001 LAND ART 002

 

Landart

Prvá tohtoročná výstava s názvom Landart otvára v Galérii Ľudovíta Hlaváča akademický rok 2015/2016. Študenti FMK Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a Reklamnej fotografie a dizajnu v letnom semestri akademického roka 2014/2015 vizuálne spracovali tému Landartu, ale aj iné témy.

Téma landartu, alebo krajinného umenia, otvára nové možnosti zobrazovania v duchu konceptuálnych a minimalistických tendencií v umení 60-tych a 70-tych rokov 20.storočia. Krajina inšpiruje k interakcii svojou neustálou premenlivosťou, vzťahom k človeku a jeho životu, ale v neposlednom rade je tou najväčšou a neopakovateľnou galériou sveta. Je to miesto intenzívneho precítenia, ktoré umelcov napĺňa kreativitou. Priama reflexia prírody sa tu premieta do organických ako aj anorganických materiálov, ktorým vládne jednoduchosť formy a väzba ku konkrétnemu miestu. Na Slovensku sa landart najvýraznejšie prejavil v 2.polovici 20.storočia v konceptuálnych projektoch Michala Kerna, Alexa Mlynárčika, Dezidera Tótha, ako aj v spracovaní prírodno-vesmírnej problematiky Rudolfa Sikoru.

Nachádzanie, dopĺňanie, vytváranie, manipulácia skutočnosti alebo absolútna ilúzia sú spoločnými výrazovými prostriedkami umenia landartu aj dnes. V duchu intímnych stratégií jedného z najvýznamnejších svetových landartistov 20. storočia Andyho Goldsworthyho študenti FMK spracovali veľké množstvo motívov a tém. Od minimalistických štúdií prírodných materiálov vo fotografiách Romany Pecháčovej či Matúša Pastora, sa dostávame k rozmernejším simuláciam živých tvarov vo fotografiách Daniely Fašungovej, Filipa Čaju a Jakuba Kovalíka. Prevrátenou realitou Jakub Dian odkazuje na impresionistické prevedenie krajinárskej maľby “en plein air”. Ornamentálne vzorce kaleidoskopu ponúkajú opakujúce sa fraktály od Júlie Heldovej. Krásna asociácia v oživovaní a sceľovaní vyprahnutej zeme je vo fotografiách Dominiky Kubalovej. Boris Holečko narába s prírodnými prvkami v hre s mierkou a Janja Korotaj oživuje šedivosť jesenného lesa farebnými mandalami. Jozef Pajerský a Petra Bohuslavská fotograficky zachytávajú prírodné javy, ktoré vykresľujú slnečné divadlo chladnej a mrazivej zimy. Veronika Pilátová vypĺňa prázdne pukliny a otvory, čím nanovo oživuje akési loná matky zeme. Zuzana Kuľhová vtipne demonštruje bezohľadnosť ľudstva a jeho túžbu po výstavbe vo forme lego postavičiek (v duchu Mikea Stimpsona), z ktorých na záver vzniká smutno-vtipný komiks. Psychadelické varianty zákutia lesov vytvára Kristián Majzlan a Nikola Hudáková zasahuje do prírodnej scenérie natieraním stromov bielou farbou. Oľga Kollárová narába s ekologickým odkazom zranenej pírody, Patrik Repka zanecháva na cestách znaky východnej filozofie, ako stopy do časopriestoru. Paulína Jelínková odkazuje na jeden z najtradičnejších tvarov landartu, špirálu, s jej symbolikou večného cyklusu a nekonečnej premeny. Filozofické posolstvo v konceptuálnom diele a umení akcie vytvára Ľubo Baran.

Vo vystavených študentských prácach možeme sledovať akési dve línie. Prvú, tzv. intímnu líniu landartu, charakterizujú citlivé zásahy autorov pri dotváraní kontextu krajiny, s cieľom simulovať splynutie s prírodou, kedy študenti siahajú po konkrétnych prírodnych materiáloch a tvaroch. V druhej, abstraktnej, tzv. tvrdej línii landartu, študentom prírodné divadlo slúži ako kulisa na zrkadlenie iných dimenzií, či priestorov.

Svojimi dotykmi so zemou nám študenti kladú otázky o putovaní svetom, o n(en)apraviteľnosti našich chýb, o nereálnosti celku a túžbe dopĺňať chýbajúce, o celkom inej realite s citom k prírode. Iste, je to posolstvo enviromentálne, ale aj hlboko ľudské a citlivé.

Petra Cepková

 

Fotografie z vernisáže

Comments

comments

Scroll to Top