Reinštalácia výstavy Vizuálna analógia/fetiš

2/5 10 rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM v Trnave (reinštalácia v DJP)
Názov výstavy Vizuálna analógia/fetiš
Trvanie výstavy 8. 3. - 31. 3. 2022
Otvorenie a komentovaná prehliadka 22. 3. 2022 o 15.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave
Kurátor Mgr. Peter Lančarič, PhD.
Výstava s názvom Vizuálna analógia/fetiš, ktorá bola doteraz prístupná v Galérii Ľudovíta Hlaváča, bola v utorok 22. marca reinštalovaná v priestoroch trnavského Divadla Jána Palárika. Výstava bola sprístupnená verejnosti formou komentovanej prehliadky.

Študenti spájali zdanlivo nesúvisiace obsahy a významy

Študenti navštevujúci Ateliér úžitkovej fotografie (AÚF) počas akademického roka 2020 – 2021 spracovávali vo svojich fotografiách dve témy. Teoreticko-praktické prednášky, ktoré prebehli v zimnom semestri, boli zamerané na posilnenie kreatívneho metabolizmu u študentov prostredníctvom hľadania a vytvárania širokej škály vizuálnych analógií.

Úlohou študentov bolo vnímať svet okolo seba a autorskými fotografiami spájať zdanlivo nesúvisiace obsahy, významy a vizuálne prvky. Tieto fotografie sú výsledkom rafinovanej hry, posilňujúcej generatívne, invenčné a heuristické schopnosti študentov.

Na fetiš nazerali ako na prostriedok sebaidentifikácie a sebaprojekcie človeka

V letnom semestri bolo úlohou študentov v širokom spektre kultúrno-spoločenských významov analyzovať pojem fetišu. Vo fotografických projektoch, ktoré vznikli, na fetiš nazerali ako na prostriedok sebaidentifikácie a sebaprojekcie človeka na rôznych úrovniach – osobnej i skupinovej, prostredníctvom tela, telesnosti, osôb, činností, záujmov, objektov a produktov.

Zámerom tejto semestrálnej témy bolo demaskovať mechanizmy prítomné v komerčnej vizuálnej komunikácii, ktorá v rôznej miere a s rôznym účelom využíva koncept fetišizácie niečoho alebo niekoho. Študenti si tieto mechaniky priamo overili v ich autorskej tvorbe a zaujali k nim kritické stanovisko.

Prinášame aj fotoreportáž z komentovanej prehliadky:

Zdroj: Eva Jonisová

Comments

comments

Scroll to Top