Gero Fischer: Z viedenských umeleckých diaspór

Gero Fischer sa narodil v roku 1944 v Lambach, Hornom Rakúsku, kde absolvoval základnú školu a maturitu (1962). Na jeseň toho istého roku začal študovat slavistiku na Viedenskej univerzite. Od 1964 – 1970 študoval v Prahe, priebežne (v roku 1968), dokončil štúdium doktorátom na Viedenskej univerzite. Od roku 1970  pracoval na inštitúte slavistiky,
spočiatku ako odborný asistent, neskoršie ako profesor. Od roku 2010 je na penzii. Má dve dcéry a dve vnučky.

Fotografiou sa zaoberá od mladého veku. Technické zručnosti sa naučil
od otca, ktorý bol vášnivým fotoamatérom. Sám sa považuje za autodidakta. Umelecké inšpirácie nadobudol štúdiom svetovej fotografie, obzvlášť českej a slovenskej dokumentárnej fotografie. Vytvoril niekoľko cyklov o Viedni, Rakúsko-českom pohraničí, severnej Morave, Moldavii, Banátu, Turecka, Poľska, Estónska, atď. Ústredným záujmom pri fotografovaní projektov je každodenný život v tradícii dokumentárnej fotografie. V posledných
rokoch sa  sústreďuje na tvorbu portrétov.

Svoje práce vystavoval vo Viedni a v zahraničí. V roku 1999 založil v areáli Inštitútu slavistiky „Galerie auf der Pawlatsche“. Ako kurátor realizoval viac než 150 výstav. Na výstavách predstavil vedľa renomovaných autorov aj mladých absolventov umeleckých fotografických škol z Česka, Slovenska, Poľska, Slovinska, Chorvátska, Německa a iných krajín.

Vystavený projekt Fischer fotografoval v rokoch 2008 – 2010 na základe objednávky neziskovej organizácie a inštitúcie pre migrantov. Samotné fotografovanie viedenských diaspór však nie je samoúčelné. Autor o diaspórach aj teoreticky vyučuje a prednáša v kontexte etnicity v Nemecku so zameraním na Slovanov. Fotografoval 18 umelcov rôznych
národnosti. Na vystavených fotografiách tak môžeme vidieť umelcov, intelektuálov a osobnosti z rôznych krajín, napr. z Českej republiky je to maliar a učiteľ Vladimír Kočí, spisovateľ Milan Ráček, maliari Abbé Libanský, Ondřej Kohout, Eva Vonešová, Otakar Slavík a keramik Otakar Sliva, zo Slovenska maliarka Saša Makarová a maliar Lubomír Hnatovič,
Srbsko na fotografiách zastupuje hudobník Moša Sisič, z Rumunska je to maliarka Nina Rabinovich a spisovateľky Elisabeth Mnatsakanjan a Julija Rabinovich (dcéra Niny Rabinovich), z Nemecka speváčka Lissa Foitl, z Izraelu gitarista Eric Larry, z Turecka hudobník Volkan Yücesu a z Poľska hudobník Krzysztof Dobrek. Tieto čiernobiele fotografie adjustované vo veľkých rámoch pôsobia komorných dojmom, akoby nás divákov chceli na chvíľu stíšiť a spomaliť na našej rýchlej ceste, zamyslieť sa nad osudom a životnou cestou zobrazovaných, a možno i prehodnotiť tú našu.

Mgr.art Petra Cepková, ArtD.

Comments

comments

Scroll to Top