Po gotickej ceste

Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v spolupráci s Domom fotografie a Galériou umelcov Spiša predstaví tento rok v poradí piatu výstavu s názvom „Po gotickej ceste“.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo fakultnej Galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ulici č. 3 v Trnave  1. decembra 2015 (utorok) o 15,00 h.

Po gotickej ceste V6-page-001Po gotickej ceste V6-page-002

„Po gotickej ceste“

Projekt výstavy „Po gotickej ceste“ je výstupom fotografických dielní organizovaných Domom fotografie a Galériou umelcov Spiša s medzinárodnou účasťou domácich a zahraničných vysokých škôl, ktoré sa konali 19.10.-23.10.2015 v Spišskej Novej Vsi a boli zamerané na objavovanie „nevidených“ kontextov oblasti Spiša. Participujúce školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Akadémia výtvarných umení v Krakove, Krakovské umeleckej školy a Technická univerzita v Košiciach.

Zúčastnení študenti a pedagógovia realizovali v rámci troch fotodielní, pomenovaných podľa výtvarníkov zo stálej expozície Galérie umelcov Spiša “Terra Gothica” (Jozef Fabini, Jozef Majkut, Ľudovít Csordák) sériu autorských diel, zameraných na netradičné formy dokumentárnej fotografie, experimentu, fotografie krajiny  a architektúry v digitálnom médiu.

Dokumentárny prístup a jeho rôzne formy (klasický, subjektívny dokument a ich intermediálne konceptuálne presahy) predstavujú väčšiu časť vystavených prác, pričom sa autori zameriavali najmä na zaznamenávanie a vytvorenie závažnejších humanistických posolstiev z regiónu Spiša. Tento aspekt výrazne dominuje vo fotografiách Anny Kopkovej, Andrei Boldišovej a Jozefa Sedláka. Odkaz na klasický „koudelkovský“ dokument zase nachádzame vo fotografiách Juraja Figuru a súčasnejší pohľad na dokumentovanie života Rómov predstavujú prístupy Pauliny Zmudy či Dávida Hanka. Jakub Kovalík vykresľuje religiózny Spiš prostredníctvom obrazov krajiny, architektúry a portrétov. Impresionistický akcent nachádzame v tvorbe Ľubomíra Hajdučika, ktorý viacnásobnými expozíciami a výtvarným stvárnením odkazuje na poetiku maľby krajiny. Filozofické posolstvo a magickú atmosféru prírody nachádzame vo fotografiách Ľuba Barana, prienik tvarových variácii čistých línií prírodného a mestského prostredia charakterizujú Dariu Godyń. Konceptuálnejší a experimentálnejší prístup predstavujú Jozef Pajerský a Peter Lančarič, ktorí svoju tvorbu neohraničujú čistým médiom fotografie. Autori vytvorili  multimediálne diela ako reakciu na dobovú architektúru (Jozef Pajerský) či otázku vizuálnej hry a translokácie mena (Ľudovít Csordák) do identity súčasného umelca (Peter Lančarič).

Prezentované diela tak rôznorodým vizuálnym jazykom a obsahovým zameraním vyjadrujú  konkrétnejšie alebo abstraktnejšie vnímanie prostredia regiónu Spiša. Či už ide o citlivé a vnímavé dokumentovanie života miestnych ľudí, metaforické obrazy krajiny pripomínajúce maľby, alebo experimentálnejšie postoje a reakcie, každý autor cez svoj vlastný rukopis jednoznačne komunikuje obrazové posolstvá dnešnej doby – neobjavené (skryté) neviditeľné puto s krajinou, v ktorej žijeme.

Vystavujúci autori: Ľubo Baran (SR), Andrea Boldišová (SR), Juraj Figura (SR), Daria Godyń (PL), Ľubomír Hajdučik (SR), Dávid Hanko (SR), Anna Kopková (ČR), Jakub Kovalík (SR), Peter Lančarič (SR), Jozef Pajerský (SR), Jozef Sedlák (SR), Paulina Zmuda (PL)

Andrea Boldišová

Comments

comments

Scroll to Top