Levitácia / Reklama na ľad I.

Reklama na lad V1-page-001 Reklama na lad V1-page-002

 

Výstava – Levitácia / Reklama na ľad

„Levitácia / Reklama na ľad“  je názov novej výstavy študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorú pripravila na začiatok letného semestra fakultná Galéria Ľudovíta Hlaváča. Otvorenie výstavy sa uskutoční v utorok  1.3.2016 o 15.00 hod. v priestoroch Galérie Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ul. č.3 v Trnave. Výstava potrvá do 30.3.2016.

Výstava predstavuje študentské práce, ktoré prelamujú priestor bežného vnímania reklamy a funkcie reklamy ako obsahového a formálneho monolitu. Priestor média fotografie a reklamnej fotografie predstavujú jednotliví autori ako priestor emocionálnej šachovnice, rôznorodosti a vizuálnej diverzifikácie, ktorá vychádza z autenticity a originality autorstva. Problém autenticity autora  sa v histórii fotografie  považuje za jeden z určujúcich ideálov, a to nielen v oblasti vizuálneho umenia, reklamy, ale aj všeobecnej kultúry a kultúrnosti. V prípade reklamy a vizuálneho umenia sa zvlášť polemizuje o vzťahoch etiky, normatívneho ideálu estetiky a individuálneho sebaobjavovania a sebautvárania. Funkcia a zmysel  zadávania tém má tak edukatívny a poznávací charakter, ktorý rozvíja percepčné schopnosti mladých ľudí, tvorivé a kritické myslenie.

Jednotlivé  fotografie prezentujú na jednej strane vážnejšie koncepty – hľadanie asociácií a analógií na zadanú tému, ale rovnako vyjadrujú cit pre hru a experiment. Na vystavených fotografiách môžeme objaviť program inscenovanej figuratívnej fotografie (Alžbeta Saloňová, Lukáš Vráb, Kristián Pribila, Jaroslav Večerík),  rôzne formy a experiment s fotografickým zátiším (Aneta Štefkovičová, Matek Mikula, Veronika Tarageľová, Nikola Predná, Hana Pernišová, Daniela Hrubová, Pavlína Glasnáková), koncepty pripomínajúce landart (Lenka Kamačayová, Silvia Kundrátová, Dominik Mičuda, Andrej Nguyen), techniku postprodukčnej fotomontáže (Františka Vozárová, Nikola Kolanová), prírodné detaily krajiny  a makrofotografiu ľadu (Hana Pernišová, Patrik Muszka, Zuzana Hamarová, Lukáš Pavlák, Mária Savkaničová, Simona Chovancová, Erika nagyová, Adrian Juríček, Františka Ambróziová).

Fotografie na výstave boli vytvorené v rámci predmetu Reklamná fotografia a dizajn na FMK UCM v Trnave pod vedením pedagógov doc. Mgr. Art. Jozefa Sedláka a Mgr. Andrei Boldišovej v akademickom roku 2015/16.

 

 

Fotografie z vernisáže

Comments

comments

Scroll to Top